Öğreniyorum

9.sınıf matematik

9.sınıf matematik dersinden Kısa bilgiler

www.ders34.tr.gg

-ßir terimin evrensel kabul görmüş bir taımı varsa bu terime tanımlı terim denir.sezgi yolu ile kavranabilen
terimler tanımsız TERİMLERDİR.
-Kesin olarak doğruyada yanlış hüküm bildiren ifadeler önerme olarak adlandırılır.
Önermeler; P.q.r.. qibi kücük harflerle gösterilir.
--
ßir önermenin doğru yada yanlış olması bu önermenin doğruluk değeridir.önerme doğrdu ise doğruluk dğeri ''1''
yada ''D'' ile yanlış ise doğruluk değeri ''0'' yada ''Y' ile gösterilir.
Doğruluk değerleri genellikle doğruluk tablosu denilen
bir tablo ile gösterilir
(WD34TG) www.ders34.tr.gg ( WD34TG)