Öğreniyorum

LİDERLİK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

*Liderlik, bir statü ya da konum değil,etkileşimin bir ürünüdür.

*Liderliğin yapısı önceden belirlenemez,liderlik önceden yapılandırılamaz.Bireyler tarafından oluşturulan grupların her birinin benzersi oluşu,etkileşim örüntülerinin benzerliği,farklı amaç ve araçlar,gruplar üzerindeki iç ve dış baskılar farklı liderler yaratacaktır.

*Liderlik,bir statü konumunda değil,bireyin kurum içindeki davranış biçimlerinden doğar.

*Bir bireyin grup içindeki liderliği,grubun ona ilişkin algısına bağlıdır.

*Grupların çoğunluğunda liderlik rolü oyanayan birden fazla kişi vardır.

*Liderlik,grup etkinliklerine ve gruptaki üyelere karşı olumlu duygular geliştirir,bu duyguları güçlendirir.

*Liderlik demotratik ya da otoktatik olabilir ama asla „“bırakınız yapsınlar“cı olamaz.

*Liderlik merkezli bir kültürü kurumsallaştırmak liderliğin nihai eylemidir.

*Liderlik,arzu edilen sonuca ulaşma yolunda baskılara göğüş germeyi ve hedefe kilitlenmiş durumda kalmayı gerektirir.

*Liderlik,kendimizi daha güçlü  ve daha iyi bir insan kılmaya dairdir.

*İnsan daha yüksek bir mevkiye atanabilir,ama liderliğe asla.

*İleriye bakmak ve değişiklikleri gerekli olmadan önce yapmak,bu liderliğin en önemli noktalarından biridir.

*Liderlik yolunda yürüyebilmek için,sabır,kuvvetli bir irade,istek,arzu ve cesaret gibi özelliklere sahip olunması gerekmektedir.

*Liderliğin amacı ortak bir amaca yönelik çalışma vasıtasıyla bir arada bulunan bir insan toplumu yaratmaktır.

*Liderlik yeteneği,bir kişinin etkinlik düzeyini belirleyen etikettir.Bir bireyin yönlendirme yeteneğinin düşük olması anlamına gelir.Liderlik yükseldikçe,etkinlik artar.

*Liderlik yeteneği her zaman için kişisel ve kurumsal etkinlik üzerine kuruludur.Eğer liderlik güçlü ise,ufuk yüksek olacaktır.Bunun olmaması durumunda ise kurum sınırlı bir yapı içinde bulunacaktır.

*Nereye bakarsanız bakın,yalnızca liderlik sınırlaması nedeniyle daha fazla ilerlemeyen iyi görünümlü,yetenekli ve başarılı insanlar görürsünüz.

*Her çağda,anın ihtiyaçlarını karşılamak üzere liderliğin öne geçmesi geken bir zaman vardır.Bu yüzden kendi zamanını bulamayacak hiçbir potansiyel lider yoktur.

*Liderliği izleyecek insanları çekebilme yeteneği olarak düşündüğünüzde,nasıl olunacağı konusunun altında yatan noktaları da görebilirsiniz.

*Liderlik yürekte başlar,kafada değil.Anlamlı ilişkilerle gelişir,talimatlarla değil.

*Liderliğin temelinde çevrenizdeki insanların ruhlarına dokunmak,kişisel gelişimlerine yardımcı olmak yatar.Bu olduğunda,size en yakın olanlarla ve anahtar liderliğinizin,yardım ettiği insanlarla aranızda sevgi ve bağımlılık ortaya çıkar.

*Liderlik,pozisyondan çok eğilimlerle ilgilidir.Bir liderin eğilimi önemlidir,çünkü izleyenlerin düşünce ve duygularını etkileyecektir.

*Eğer kendinize gerçekten derinlemesine bakarsanız,en büyük rüyalarınızı bile yaşama geçirmek için gerekli olan nitelikleri bulursunuz.

*Liderlik içten dışa doğru gelişir.Dışardakilerin istediği bir lider olabilmek için içinizdekiler üzerinde bir lider olmanız gerekmektedir.Bu durumda insanlar sizi izlemek isteyeceklerdir.Ve bu gerçekleştiği zaman dünyadaki her şeyin üstesinden gelebilirsiniz.

*Eğer siz insanları yönlendirdiğinizi düşünüyorsanız ve hiç kimse sizi takip etmiyorsa,yalnızca yürüyüşe çıkmışsınızdır.

*Liderlik bilgilenme,bilgelendirme ve bilgiyi eyleme dönüştürme sürecidir.

*Vizyon,değer ve cesaret bir bütün oluşturan t ümleşik bir yapıdır.Liderler,böyle bütünlüğe ulaşmış olanlardır.

*Liderlik dolaşımlıdır.Yalnız tepedeki kişi değil,şu ya da bu şekilde bir gruba önderlik eden birisi liderdir.

*Liderlik bir varış yeri değildir,liderlik bir yolculuktur,adım adım ilerlediğiniz bir yoldur.

*Büyük dinleyiciler olmasaydı büyük bestekarlar olmayacaktı.

*Eğer Kristof Kolomb’un vizyonu olan bir danışma kurulu olsaydı,beliki de halen gemileri iskeleye bağlı olacaktı.

*Hiçbir arı,bir kelebeğe imrenmez.Çünkü kelebeğin ömrü kısadır,hem de bal yapamaz.

*Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler.

*Liderlik konusund,en tehlikeli efsane,liderliğin aramızdan ancak birkaç kişi için ayrılmış olmasıdır.

*Liderliğin sırrı,sizin için neyin önemli olduğuna karar vermek ve sonra işe yaramıyor gibi görünse bile,hergün daha iyiye ulaşmak için yoğun bir şekilde eyleme geçmektir.

*Toplumumuzda liderlikten daha yaşamsal bir iş yoktur.Toplumsal kurumlarımızın bize iyi hizmetler verip vermeyeceğini,yeteneklerimizi ve kaynaklarımızı çarçur edip etmeyeceğimizi belirleyecek olan liderlerdir.

*Günümüzde liderliğin artan önemine rağmen,birçok insanın deneyimleri liderlik için gereken niteliklerin gelişmesine zarar veriyor görünmektedir.

*Liderlik,ruha hastır;ki sezgi ve şahsiyetle yoğrulmuştur.

*Liderlik hareketi hem arzuya bağlıdır,hem de etkiye.Bu hareket,bir makam işgal etmekten oluşan güç,uygulama veya zorlamalardan tamamen farklıdır.

*Büyük liderler,bağımsızlık,özveri ve değerbilirlik duygularını yayarlar.

*Liderlik,bir zeka ürünüdür,buna güç,kişisel karizma,istek,uygulama ve diğerlerinin yapmaya daha az istekli olduğu şeyleri yapma arzusu da ekelenebilir.

(WD34TG) www.ders34.tr.gg ( WD34TG)