Öğreniyorum

küre nedir?

Küre nedir?

Uzayda, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği içi boş veya dolu geometrik şekil. Bu sabit noktaya kürenin merkezi, eşit uzaklıklara da kürenin yarıçapı denirküre

Merkezden küre yüzeyindeki herhangi bir noktaya olan mesafeye de kürenin yarıçapı denir. Kürenin iki noktasını birleştiren ve merkezden geçen doğru ise kürenin çapını teşkil eder. Kürenin kirişi, küre yüzeyi üzerindeki iki noktayı birleştiren doğrudur. Küre yüzeyinin üzerinde bulunan ve çapı, küreninkine eşit olan çembere kürenin "büyük çemberi" (çevrel çemberi) denir. Küre, bu çember boyunca kesildiğinden iki eşit parçaya bölünür. Bu parçalara "yarı küre" denir.

Küre yüzeyinin alanı A= 4 ? r 2 olup, burada r, yarıçapı gösterir. Hacmi ise V=4/3.? r 3 = 4,18.r 3 tür. Dik koordinat takımında merkezi başlangıçta olan kürenin denklemi x 2 +y 2 +z 2 =r 2 dir. Burada x,y ve z, küre yüzeyi üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatlarını gösterir.

Sözlükte "küre" ne demek?

1. Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim.
2. Yeryüzü, dünya.
3. Madenci ocağı, maden fırını.

Küre kelimesinin ingilizcesi

[Kure] v. choose, pick, select
n. sphere, globe, ball, balloon, orb
Köken: ArapçaKaynak: www.ders34.tr.gg
(WD34TG) www.ders34.tr.gg ( WD34TG)